راه اندازی خط تولید و بسته بندی حبوبات و خشکبار (مصاحبه تامین کننده با ویترین نت)

راه اندازی خط تولید و بسته بندی حبوبات و خشکبار (مصاحبه تامین کننده با ویترین نت)

راه اندازی خط تولید و بسته بندی حبوبات و خشکبار (مصاحبه تامین کننده با ویترین نت) راه اندازی خط تولید و بسته بندی حبوبات و خشکبار (م...

ادامه مطلب

شاید انتقال به وزارت تعاون راه چاره باشد؟! حدیث هفتادمن اتحادیه‌های کشاورزی

متأسفانه در طول دو دهه گذشته و به‌خصوص 4 سال گذشته، اتحادیه‌های کشاورزی با دخالت‌های دولتی دچار پریشانی و سردرگمی‌های عدیده‌ای شده‌اند....

ادامه مطلب