اغذیه (69)

بانک و بیمه (2)

پوشاک (49)

تولید کننده ها (1)

خدمات حقوقی و دولتی (6)

خدمات رفاهی (5)

خودرو (28)

دیجیتالی (24)

ساختمان (3)

شرکت‌ها و نمایندگی‌ (3)

علم و فرهنگ (1)

گردشگری و حمل و نقل (14)

مراکز آموزشی (2)

مراکز خرید و فروشگاه‌ها (1)

مراکز درمان و دارو (28)

نهاد سازمانی و اتحادیه ها (1)

هدف ما رونق است
هدف ما ترویج و فروش محصولات تولیدی توسط تولیدگان شهرستان مشکین شهر به سراسر کشور میباشد.

مشگین شهر را بشناسید

مشگین‌شهر، بزرگترین شهرستان در استان اردبیل میباشد.

ظرفیت‌های عظیم گردشگری و منابع خداددادی و توسعه گردشگری بعنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشگین‌شهر در کنار توجه به درآمدزایی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده و ارز آوری و سایر تغییرات فرهنگی و رفتاری حائز اهمیت است.

این شهرستان با ۷ شهر و ۵ بخش ۱۲دهستان و ۳۱۴ روستا و باوسعتی معادل ۳۸۲۵ کیلومترمربع بزرگترین شهرستان استان محسوب شده و بیش از ۲۰ درصد از مساحت استان را در بر می گیرد ارتفاع متوسط این شهرستان ازسطح دریا ۱۸۳۰ متر و بلندترین نقطه آن قله سبلان باارتفاع ۴۸۱۱ متر می باشد.

محله آنلاین